Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител по ИКТ информация и познания/ръководителка по ИКТ информация и познания

Description

Code

1330.1.1

Description

Ръководителите по ИКТ информация и познания допринасят за определянето на стратегия за организационната информация и прилагат политики за създаване, редактиране, съхранение и разпространение на информация и знания. Те управляват поддръжката и развитието на структурирана и неструктурирана информация. Създават цифрови структури, за да могат да експлоатират и оптимизират информацията и знанията, управляват анализа на данни и упълномощават търговското разузнаване.

Алтернативен етикет

ръководителка по ИТ информация и познания

ръководители по ИКТ информация и познания

ръководителка по ИКТ познания

ръководител по ИКТ познания

ръководител по ИКТ информация

ръководител по ИТ информация и познания

ръководител по ИКТ информация и познания

ръководителка по ИКТ информация

ръководителка по ИКТ информация и познания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието