Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

сътрудник, социални услуги в дом за настаняване

Description

Code

3412.4.9

Description

Сътрудниците по социални услуги в домовете за настаняване работят по конкретен план за предоставяне на ежедневна грижа за клиентите. Те разработват среда, която да е насочена към клиентите, в домовете за полагане на грижи, където работят. Те се грижат за физическото и психическото благосъстояние на клиентите, като предоставят социални грижи в жилищни центрове.

Алтернативен етикет

сътрудник, социални дейности в дом за настаняване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието