Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, магазин за кухни и бани

Description

Code

1420.4.28

Description

Управителите на магазини за кухни и бани отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини, които продават кухни и бани. Те ръководят служителите, следят продажбите в магазина, управляват бюджетите, заявяват стоки, когато даден продукт е изчерпан, и изпълняват административни задължения, когато е необходимо.

Алтернативен етикет

управител, магазин за кухни

управител, магазин за бани

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието