Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

авиационен инженер

Description

Code

3153.1

Description

Авиационните инженери инспектират самолетите преди и след полета, настройки и дребни поправки, за да се гарантира безопасната и стабилна работа на въздухоплавателните средства. Те инспектират въздухоплавателните средства преди излитане, за да открият неизправности, като изтичане на нефт, електрически или хидравлични проблеми. Проверяват разпределението на пътниците и товарите и количеството гориво, за да гарантират спазването на спецификациите за тегло и баланс.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието