Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

директор, химически завод

Description

Code

1219.5.1

Description

Директорите на химически заводи координират ежедневното производство на химически продукти, като осигуряват качеството на продуктите и оборудването, безопасността на персонала и опазването на околната среда. Те определят и прилагат бюджета за инвестициите, изпълняват индустриалните цели и управляват отдела като център за печалба, представляващ дружеството в неговата икономическа и социална среда.

Алтернативен етикет

началник, химически цех

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието