Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

управител, преводаческа агенция

Description

Code

1349.23

Description

Управителите на преводачески агенции осъществяват надзор върху дейностите по предоставяне на преводачески услуги. Те координират усилията на екип от преводачи, който превежда писмените материали от един език на друг. Те гарантират качеството на услугата и администрацията на преводаческата агенция.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието