Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, договори

Description

Code

2149.2.3

Description

Инженерите на договори съчетават техническите познания за договорите и правните въпроси с разбирането на инженерните спецификации и принципи. Те гарантират, че двете части са в синхрон при разработването на даден проект, и предвиждат съответствието на всички инженерни спецификации и въпроси, както са определени в договорите.

Алтернативен етикет

експерт, договорно инженерство

експерт ПТО

инженер, договаряне с подизпълнители и доставчици

инженер, договори

инженер, подизпълнители и подбиране на оферти

инженерен експерт, производствено-технически отдел

инженерка, договаряне с подизпълнители и доставчици

инженерка, договори

инженерка, подизпълнители и подбиране на оферти

консултант, договорно инженерство

консултантка, договорно инженерство

специалист, договорно инженерство

специалистка, договорно инженерство

старша инженерка, договори

старши инженер, договори

съветник, договорно инженерство

съветничка, договорно инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието