Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, договори

Description

Code

2149.2.3

Description

Инженерите на договори съчетават техническите познания за договорите и правните въпроси с разбирането на инженерните спецификации и принципи. Те гарантират, че двете части са в синхрон при разработването на даден проект, и предвиждат съответствието на всички инженерни спецификации и въпроси, както са определени в договорите.

Алтернативен етикет

инженерка, договори

инженерка, договаряне с подизпълнители и доставчици

съветник, договорно инженерство

консултант, договорно инженерство

експерт, договорно инженерство

съветничка, договорно инженерство

инженерен експерт, производствено-технически отдел

инженер, договори

инженер, подизпълнители и подбиране на оферти

специалистка, договорно инженерство

инженерка, подизпълнители и подбиране на оферти

инженер, договаряне с подизпълнители и доставчици

старши инженер, договори

консултантка, договорно инженерство

специалист, договорно инженерство

експерт ПТО

старша инженерка, договори

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието