Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, внос и износ на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти

Description

Code

3331.2.1.8

Description

Специалистите по внос и износ на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти притежават и прилагат задълбочени познания по отношение на вносните и износните стоки, включително митническото оформяне и документацията.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието