Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, двигатели на подвижния състав

Description

Code

3115.1.19

Description

Инспекторите на двигатели на подвижния състав проверяват дизеловите и електрическите двигатели, използвани при локомотиви, за да осигурят съответствие със стандартите и разпоредбите. Те провеждат рутинни проверки, проверки след ремонт, предварителни проверки и проверки след произшествие. Предоставят документация за дейностите по ремонта и техническата поддръжка на центровете за поддръжка и ремонт. Преглеждат административните записи, анализират експлоатационни показатели на двигателите и докладват своите открития.

Scope note

Excludes rolling stock inspector. Includes people performing inspections on engines only.

Алтернативен етикет

инспектор, локомотивни двигатели

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието