Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

разходен анализатор

Description

Code

2411.1.5

Description

Разходните анализатори изготвят редовни разходи, бюджетни анализи и доклади, за да допринесат за цялостното планиране на разходите и прогнозиране на дейностите на дадено предприятие. Те преглеждат и съгласуват основните баланси и откриват нови възможности за спестяване.

Алтернативен етикет

служител, оценка на разходите

бюджетен анализатор

разходна счетоводителка

бюджетна анализаторка

разходна и бюджетна анализаторка

разходен счетоводител

оценителка на разходите

служителка, оценка на разходите

разходен анализатор

разходен и бюджетен анализатор

оценител на разходите

разходна анализаторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието