Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, производство на пластмасови мебели

Description

Code

8142.9

Description

Машинните оператори за производство на пластмасови мебели обслужват машини за обработка на пластмаса, които произвеждат артикули като пластмасови столове и маси. Те проверяват всеки получен продукт, откриват дефекти и отстраняват неподходящи артикули. В някои случаи могат да сглобяват различни пластмасови части, за да получат крайния продукт.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието