Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, почистване на чеплъци и мустаци

Description

Code

8122.5

Description

Машинните оператори за почистване на чеплъци и мустаци настройват и обслужват механични машини за почистване на чеплъци и мустаци, проектирани за почистване на метални елементи от ръбове или чеплъци чрез очукване на техните повърхности, за да се загладят извити ръбове в случай на неравни разрези и да се изравни повърхността.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието