Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

работник производство на млечни изделия/работничка производство на млечни изделия

Description

Code

8160.25

Description

Работниците за производство на млечни изделия настройват, експлоатират и обслужват оборудване за обработка на мляко, сирене, сладолед и други млечни продукти.

Алтернативен етикет

работник производство на млечни изделия

работници производство на млечни изделия

работничка производство на млечни изделия

работнички производство на млечни изделия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието