Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, пункт за залагания

Description

Code

1431.2.2

Description

Управителите на пунктове за залагания организират и координират дейността на пункт за залагания. Осъществяват надзор над ежедневните дейности и улесняват комуникацията между персонала и клиентите. Те изпълняват задълженията на касиера, обучават персонала и се стремят да подобрят рентабилността на своя бизнес. Отговорни са за всички дейности по залаганията и осигуряват спазването на съответните правила и разпоредби.

Алтернативен етикет

управител, игрален пункт

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието