Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, изграждане и поддръжка на електрическа инфраструктура

Description

Code

3123.1.11

Description

Техническите ръководители по изграждане и поддръжка на електрическа инфраструктура наблюдават операциите, свързани с инсталирането и поддържането на електрическите кабели и на други електрически инфраструктури. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието