Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

художник, изпълнител на макети

Description

Code

3432.3

Description

Художниците, изпълнители на макети, разработват дизайна и създават миниатюрни декори и комплекти за кинотворби. Те създават модели, които се използват за визуални ефекти, съответстващи на вида и изискванията на продукцията. Художниците, изпълнители на макети, изрязват материали с помощта на ръчни инструменти за изработката на триизмерни подпори и комплекти.

Scope note

Includes people producing props for broadcasting programs.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието