Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по музика, висше училище

Description

Code

2310.1.27

Description

Преподавателите по музика във висшите училища преподават на студентите теория и, най-вече, практически музикални курсове в специализирани училища за преподаване на музика или консерватории на нивото на висшето образование, включително музикални инструменти и вокално обучение. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които студентите впоследствие трябва да овладеят. Преподавателите по музика във висшите училища наблюдават напредъка на студентите, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните музикални знания и умения чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

асистент по музика

асистент по музика, висше училище

асистент по музика, консерватория

асистент по музика, музикална академия

главен асистент по музика

главен асистент по музика, висше училище

главен асистент по музика, консерватория

главен асистент по музика, музикална академия

гост-преподавателка по музика, висше училище

гост-преподавателка по музика, консерватория

гост-преподавателка по музика, музикална академия

гост-преподавател по музика, висше училище

гост-преподавател по музика, консерватория

гост-преподавател по музика, музикална академия

доцент по музика

доцент по музика, висше училище

доцент по музика, консерватория

доцент по музика, музикална академия

лекторка по музика, висше училище

лекторка по музика, консерватория

лекторка по музика, музикална академия

лектор по музика, висше училище

лектор по музика, консерватория

лектор по музика, музикална академия

преподавателка по музика, висше училище

преподавателка по музика, консерватория

преподавателка по музика, музикална академия

преподавател по музика, висше училище

преподавател по музика, консерватория

преподавател по музика, музикална академия

професор по музика

професор по музика, висше училище

професор по музика, консерватория

професор по музика, музикална академия

старша преподавателка по музика, висше училище

старша преподавателка по музика, консерватория

старша преподавателка по музика, музикална академия

старши преподавател по музика, висше училище

старши преподавател по музика, консерватория

старши преподавател по музика, музикална академия

хонорувана преподавателка по музика, висше училище

хонорувана преподавателка по музика, консерватория

хонорувана преподавателка по музика, музикална академия

хоноруван преподавател по музика, висше училище

хоноруван преподавател по музика, консерватория

хоноруван преподавател по музика, музикална академия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието