Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, двигатели на плавателни съдове

Description

Code

8211.7

Description

Монтажниците на двигатели на плавателни съдове сглобяват и инсталират предварително произведени части, за да конструират двигатели, използвани за всички видове плавателни съдове, напр. електрически двигатели, ядрени реактори, газотурбинни двигатели, извънбордови двигатели, двутактови или четиритактови дизелови двигатели, а в някои случаи — и морски парни двигатели. Те преглеждат спецификациите и техническите чертежи, за да определят указанията за материалите и за монтажа. Проверяват и изпитват двигателите и отхвърлят неизправни компоненти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието