Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

настройчик и стругар

Description

Code

7223.7

Description

Настройчиците стругари ползват инструментални машини за създаване и модифициране на метални части в съответствие със зададените спецификации за монтиране на машинните компоненти. Те проверяват дали завършените компоненти са готови за сглобяване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието