Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител на снимачна площадка

Description

Code

3435.11

Description

Управителите на снимачна площадка отговарят за осигуряването на местата за снимане, които се намират извън студиото, както и за цялата логистика. Те договарят използването на обекта и го управляват и поддържат по време на снимачния процес. Управителите на снимачна площадка управляват безопасността и сигурността на филмовите екипи на терен.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието