Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

работник, обслужване на септични ями

Description

Code

7126.9

Description

Работниците по обслужване на септични ями отговарят за почистването и поддържането на септични системи. Извършват ремонт на повреди и неизправности и гарантират, че резервоарите се почистват и поддържат, управляват машини за почистване и поддръжка в съответствие с процедурите за безопасност.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието