Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по педагогиката на Френе

Description

Code

2342.2

Description

Учителите по педагогиката на Френе учат учениците, като използват подходи, отразяващи философията и принципите на Френе. Те се фокусират върху методи за учене, основани на запитвания, прилагане на демокрация и сътрудничество. Придържат се към конкретна учебна програма, включваща тези учебни методи, чрез които учениците се учат от опитите и грешките, за да развият собствените си интереси в демократична среда на самоуправление. Освен това учителите по педагогиката на Френе насърчават учениците да създават продукти и да предоставят услуги в и извън учебна среда – обикновено продуктите са ръчно направени или дейностите са лично инициирани – като прилагат теорията за „педагогика на труда“. Те ръководят и оценяват всички ученици поотделно според училищната философия на Френе.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Алтернативен етикет

възпитател по педагогиката на Френе

възпитателка по педагогиката на Френе

учителка в училище Френе

учител по педагогиката на Френе

учителка по метода "Движение за съвременно училище"

учител в училище Френе

учител по метода "Движение за съвременно училище"

учителка по педагогиката на Френе

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието