Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, микроелектроника

Description

Code

2152.1.7

Description

Инженерите в областта на микроелектрониката проектират, разработват и наблюдават производството на малки електронни устройства и компоненти, например микропроцесори и интегрални схеми.

Scope note

Excludes microsystem engineer. Excludes people using materials such as quartz, plastics and ceramics.

Алтернативен етикет

инженерка, интегрални схеми

специалистка, микроелектронна техника

инженерна съветничка, микроелектронни технологии

инженерка, микроелектроника

съветничка, микроелектронна техника

инженерна консултантка, микроелектронни технологии

консултант, микроелектронна техника

инженер, микроелектронни технологии

инженерен съветник, микроелектронни технологии

инженерка, микропроцесорна техника

техник, микропроцесорна техника

инженерна специалистка, микроелектронни технологии

инженер, микроелектронна техника

консултантка, микроелектронна техника

инженерка-конструкторка, микроелектроника

инженер, микропроцесорна техника

инженер, микроелектроник

инженерка, микроелектронни технологии

инженер, интегрални схеми

експерт, микроелектронна техника

специалист, микроелектронна техника

инженерен консултант, микроелектронни технологии

инженерен специалист, микроелектронни технологии

инженер, микроелектроника

съветник, микроелектронна техника

инженер-конструктор, микроелектроника

инженер по микроелектроника

инженерка, микроелектроник

инженерка, микроелектронна техника

инженерен експерт, микроелектронни технологии

инженерка по микроелектроника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието