Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

архитект

Description

Code

2161.1

Description

Архитектите проучват, проектират и надзирават строенето и благоустрояването на сгради, градски пространства, инфраструктурни проекти и социални пространства. Те създават проекти в съответствие със средата и разпоредбите, приложими в специфичните географски райони, като вземат предвид факторите, които включват функцията, естетиката, разходите и общественото здраве и безопасност. Разбират социалния контекст и факторите на околната среда, които включват отношенията между хората и сградите, както и сградите и околната среда. Поемат мултидисциплинарни проекти, насочени към развитието на социалната структура на даден географски район и постигането на напредък в проекти по социално градоустройство. 

Алтернативен етикет

архитект

архитект, интериор

архитектка

архитектка, интериор

главен архитект

главна архитектка

интериорен архитект

интериорна архитектка

строителен проектант

строителна проектантка

Регулаторен аспект

Тази професия е включена в приложното поле на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (и нейните изменения). Допълнителна информация относно свободното движение на специалисти. За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието