Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител сектор, авиационен надзор и координиране на кодовете

Description

Code

1349.5

Description

Ръководителите на сектори за авиационен надзор и координиране на кодовете гарантират, че всички компоненти на инфраструктурите за наблюдение, както наземни, така и самолетни, работят по безопасен, последователен и оперативно съвместим начин.

Алтернативен етикет

началник-сектор, авиационен надзор и координиране на кодовете

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието