Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

финансов анализатор

Description

Code

2413.1

Description

Финансовите анализатори извършват икономически проучвания и извличат ценни анализи по финансови въпроси, като рентабилност, ликвидност, платежоспособност и управление на активи. Те правят препоръки по финансови проблеми относно процесите на вземане на решения. Финансовите анализатори работят както в публичния, така и в частния сектор.

Алтернативен етикет

анализаторка, банка

анализатор на финансовите пазари

анализаторка на финансовите пазари

експерт, финансови и стопански анализи

aнализатор, банка

финансов анализатор

финансова анализаторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието