Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

социален работник за работа с лица, пострадали от престъпление

Description

Code

2635.3.25

Description

Социалните работници за работа с лица, пострадали от престъпление, предоставят помощ и консултации на лица, които са били жертви на престъпления като сексуално насилие, домашно насилие или антисоциално поведение или са били свидетели на такива. Те разработват решения в зависимост от различните потребности и чувства на хората.

Алтернативен етикет

социална работничка за работа с жертви на престъпление

социална работничка за оказване на подкрепа на жертви на престъпление

социален работник, подкрепа за жертвите на домашно насилие

социална работничка, подкрепа за жертвите на насилие

социален работник, подкрепа за жертви и свидетели на престъпления

социална работничка, подкрепа за жертвите

социална работничка, подкрепа за жертви и свидетели на престъпление

социален работник, подкрепа за жертвите на насилие

хуманитарна работничка

социален работник за работа с лица, пострадали от престъпление

социален работник, подкрепа за жертвите на сексуално насилие

социален работник, подкрепа за жертвите

социален работник, помощ за жертвите

социален работник за оказване на подкрепа на жертви на престъпление

социална работничка, подкрепа за жертвите на сексуално насилие

социален работник за оказване на подкрепа на жертви и свидетели на престъпления

социална работничка за оказване на подкрепа на жертви на престъпления

социална работничка за работа с лица, пострадали от престъпление

социална работничка за оказване на подкрепа на жертви и свидетели на престъпления

социален работник, подкрепа за жертви и свидетели на престъпление

социална работничка, помощ за жертвите

хуманитарен работник

социален работник за оказване на подкрепа на жертви на престъпления

социална работничка, подкрепа за жертви и свидетели на престъпления

социален работник за работа с жертви на престъпление

социална работничка, подкрепа за жертвите на домашно насилие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието