Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

проектант на печатни платки

Description

Code

3118.4

Description

Проектантите на печатни платки правят диаграми и проекти за конструкцията на платки. Те осмислят логическото поставяне на проводящи пътечки, медни проводници и отвори за щифтове на платката. Използват компютърни програми и специализиран софтуер за проектите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието