Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, хардуер

Description

Code

2152.1.1

Description

Инженерите на хардуер проектират и разработват компютърни хардуерни системи и компоненти, например печатни платки, модеми и принтери. Те чертаят схеми и събират чертежи, разработват и изпитват прототипите и контролират процеса на производство.

Алтернативен етикет

инженерка, компютърен хардуер

специалист по информационен хардуер

специалистка, ИТ хардуер

инженерен съветник, технологии за компютърен хардуер

специалист, информационен хардуер

инженерна консултантка, компютърен хардуер

инженерен експерт, хардуерни технологии

инженерна консултантка, хардуерни технологии

инженерен специалист, хардуерни технологии

инженерен консултант, технологии за компютърен хардуер

инженерна специалистка, хардуер

инженерка, хардуер

инженерна специалистка, хардуерни технологии

инженерка, хардуерни технологии

инженерна съветничка, хардуерни технологии

инженерен експерт, технологии за компютърен хардуер

инженерен съветник, хардуерни технологии

специалистка, информационен хардуер

инженерна консултантка, технологии за компютърен хардуер

инженерка, ИТ хардуер

инженерка, технологии за компютърен хардуер

инженерен съветник, хардуер

инженерен експерт, компютърен хардуер

специалист, ИТ хардуер

инженер, хардуер

инженерен консултант, компютърен хардуер

инженерен експерт, хардуер

инженерна съветничка, компютърен хардуер

инженерна съветничка, хардуер

инженерен специалист, технологии за компютърен хардуер

инженер, технологии за компютърен хардуер

специалистка по информационен хардуер

инженерка, информационен хардуер

специалистка по ИТ хардуер

инженер, компютърен хардуер и мрежи

инженерна съветничка, технологии за компютърен хардуер

инженерка, компютърен хардуер и мрежи

инженерен консултант, хардуерни технологии

инженер, ИТ хардуер

инженерна специалистка, компютърен хардуер

инженерен съветник, компютърен хардуер

инженерен специалист, хардуер

инженерка, компютърни мрежи и хардуер

инженерна специалистка, технологии за компютърен хардуер

инженер, информационен хардуер

инженерен консултант, хардуер

инженер, компютърни мрежи и хардуер

инженер, компютърен хардуер

инженерна консултантка, хардуер

инженер, хардуерни технологии

специалист по ИТ хардуер

инженерен специалист, компютърен хардуер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието