Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ковач, щамповане на горещо

Description

Code

7221.2

Description

Ковачите, извършващи щамповане на горещо, боравят с машини и оборудване за щамповане, както и специални машинни чукове, за да оформят детайли от черни и цветни метали до желаната форма. Те използват щамповъчни чукове, които се спускат в обработвания детайл, за да се промени формата му спрямо тази на матрицата, която може да бъде затворена или отворена, напълно ограждаща материала или не.

Алтернативен етикет

ковач, обемно щамповане

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието