Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, парни и водогрейни котли

Description

Code

2144.1.4

Description

Инженерите на парни и водогрейни котли проектират оборудване, което да съдържа продукти или течности, в съответствие с определените спецификации, например котли или съдове под налягане. Те изпробват проектите търсят решения на проблемите и наблюдават производството.

Алтернативен етикет

инженер, котелни технологии

машиностроител, котелно оборудване

конструкторка, котелни съоръжения

конструктор, котелно оборудване

машинна инженерка, котелно оборудване

инженерен експерт, котелни технологии

инженерна съветничка, котелни технологии

монтьор, котелни съоръжения

машиностроител, котелни съоръжения

инспекторка, монтаж на котелно оборудване

конструкторка, котелно оборудване

конструктор, котелни съоръжения

машинна инженерка, котелни съоръжения

монтьорка, котелни съоръжения

монтьор, котелно оборудване

инспекторка, монтаж на котелни съоръжения

инженерка, производство на котелно оборудване

инженерен специалист, котелно оборудване

машиностроителка, котелни съоръжения

инженерна консултантка, котелно оборудване

инженерен съветник, котелни съоръжения

монтьорка, котелно оборудване

инженерка, производство на котелни съоръжения

инженерен специалист, котелни технологии

инженерен съветник, котелно оборудване

инженерна консултантка, котелни съоръжения

инженерен консултант, котелни технологии

инженерен съветник, котелни технологии

инженер, монтаж на котелно оборудване

инженерка, монтаж на котелни съоръжения

инженерен консултант, котелни съоръжения

инженерна съветничка, котелни съоръжения

инженерен експерт, котелни съоръжения

инженер, производство на котелни съоръжения

инженерен консултант, котелно оборудване

електронна инженерка, котелно оборудване

машинен инженер, котелни съоръжения

инженерен експерт, котелно оборудване

инженерен специалист, котелни съоръжения

инженерна съветничка, котелно оборудване

инженерна консултантка, котелни технологии

машиностроителка, котелно оборудване

инженерка, котелни технологии

електронен инженер, котелно оборудване

електроинженерка, котелно оборудване

инспектор, монтаж на котелни съоръжения

инженерка, монтажна линия за парни и водогрейни котли

инженерна специалистка, котелни съоръжения

електроинженер, котелно оборудване

инженер, парни и водогрейни котли

инженерна специалистка, котелни технологии

инженерка, парни и водогрейни котли

инженер, монтаж на котелни съоръжения

инспектор, монтаж на котелно оборудване

електронен инженер, котелни съоръжения

инженерка, монтаж на котелно оборудване

електроинженерка, котелни съоръжения

инженерна специалистка, котелно оборудване

инженер, монтажна линия за парни и водогрейни котли

електроинженер, котелни съоръжения

инженер, производство на котелно оборудване

машинен инженер, котелно оборудване

електронна инженерка, котелни съоръжения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието