Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, нанотехнологии

Description

Code

2149.11.1

Description

Инженерите на нанотехнологии съчетават научните познания за атомни и молекулярни частици с инженерните принципи за приложения в разнообразни области. Те прилагат открития в областта на химията, биологията, материалното инженерство и т.н. Използват знанията си за технологиите за подобряването на съществуващите приложения или създаването на микрообекти.

Алтернативен етикет

наноинженерка

специалист, наносистеми

специалист, нанотехнологии

специалист по наносистеми

експерт, наносистеми

нанонаучен инженер

инженер, нанотехнологии

експерт, нанотехнологии

експерт по наносистеми

специалистка по нанотехнологии

специалистка по наносистеми

наноинженер

специалистка, наносистеми

нанонаучен експерт

нанонаучен специалист

инженерка, наносистеми

специалистка, нанотехнологии

експерт по нанотехнологии

инженерка, нанотехнологии

нанотехнолог

специалист по нанотехнологии

нанонаучна специалистка

инженер по наносистеми

инженер по нанотехнологии

инженерка по наносистеми

нанонаучна инженерка

инженерка по нанотехнологии

инженер, наносистеми

нанотехноложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието