Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, надлъжно рязане

Description

Code

8189.2

Description

Машинните оператори за надлъжно рязане настройват, експлоатират и обслужват машини, за да режат, цепят, огъват или изправят листове от метал, хартия и други материали до определена ширина. Машинните оператори за надлъжно рязане трябва да гарантират качество чрез изследване на различни крайни продукти и спазване на предварително определените допустими отклонения.

Алтернативен етикет

машинен оператор, рязане на ивици

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието