Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

тапицер

Description

Code

7534.3

Description

Тапицерите поставят подложки или меко покритие на предмети напр. мебели, панели, ортопедични изделия, арматури или части за превозни средства. Те могат да монтират, ремонтират или подменят тапицерията на предмети с материали напри. плат, кожа, велур или памук. Тапицерите монтират ремъците и пружините, необходими за подсигуряване на материала.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието