Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

монтажник, сгради от сглобяеми дървени елементи

Description

Code

7119.3

Description

Монтажниците на сгради от сглобяеми дървени елементи сглобяват елементи от дърво, които се използват в строителството. Елементите или модулите могат да представляват стени с вградени прозорци и врати или да имат размера на цели помещения. Монтажниците сглобяват носещата конструкция, материалите за изолация и покритието, след което ги затягат за получаване на годни за използване модули.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието