Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

агент, железопътни пътнически услуги

Description

Code

5112.2

Description

Агентите в областта на железопътните пътнически услуги работят с клиентите на железопътните гари, отговарят на техните въпроси и реагират на неочаквани ситуации, бързо и по безопасен начин. Те осигуряват информация, помощ за придвижване и сигурност на железопътните гари. Те предоставят точна и актуална информация относно времето на пристигане и заминаване на влака, влаковите връзки, като помагат на клиентите да планират пътуванията си.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието