Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

куратор

Description

Code

2621.2

Description

Кураторите отговарят за грижата и опазването на предмети в рамките на културни институции като музеи, библиотеки и архиви. Кураторите, както и кураторите на изложби и консерваторите, играят много важна роля в грижата за колекциите. Те могат да бъдат намерени в повечето големи музеи.

Алтернативен етикет

куратор

кураторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието