Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Координатор на програма за доброволческа дейност на служители

Description

Code

1212.1

Description

Координаторите на програми за доброволческа дейност на служители работят в различни сектори и области, за да координират и управляват програмата за доброволческа дейност на служителите (наричана понякога корпоративна доброволческа дейност) за техния работодател. Те отговарят за свързването с организации на местната общност с цел определяне на нуждите и организиране ангажирането на доброволци от персонала на дружеството с местни субекти, като например местни органи или местни организации на гражданското общество за удовлетворяване на тези нужди. Координаторите на програма за доброволческа дейност на служители може също така да организират осъществяването от доброволците на техните задължения онлайн в сътрудничество с инициативи на гражданското общество за удовлетворяване на определените нужди. Тези роли могат да съществуват в дружеството или в структурата, в която са базирани служителите, а също и в организацията на гражданското общество, която приема доброволците от схемата за доброволческа дейност на служители или за корпоративна доброволческа дейност.

Scope note

The employee volunteering programme coordinator does not usually manage the volunteers directly but rather acts as the interface between the employer and the volunteering organisation that the employees will volunteer with or vice versa.

Алтернативен етикет

координатор на корпоративното доброволчество

коордибрандторка бранд корпоративното доброволчество

мениджърка корпоративно доброволчество

мениджър корпоративно доброволчество

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието