Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на месо и месни продукти

Description

Code

5223.7.23

Description

Специализираните продавач-консултанти на месо и месни продукти разфасоват и продават месо в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач на месо и месни продукти

специализирана продавач-консултантка на месо и месни продукти

продавач-консултантка на месо и месни продукти

продавачка на месо и месни продукти

продавач-консултант на месо и месни продукти

специализиран продавач-консултант на месо и месни продукти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието