Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

грънчар

Description

Code

7314.2

Description

Грънчарите обработват и формоват глина на ръка или с грънчарско колело, докато получат завършено грънчарско, фаянсово, керамично или порцеланово изделие. Те поставят формованата глина в пещи, които загряват при висока температура, за да се отстрани напълно влажността на глината.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието