Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтьор, газопроводни тръби

Description

Code

7126.3

Description

Монтьорите на газопроводни тръби монтират и поддържат газови уреди и системи в съоръжения или сгради. Те инсталират оборудването в съответствие с нормативната уредба, поправят неизправности и разследват течове и други проблеми. Те изпитват оборудването и предоставят съвети относно използването и грижите за уреди и системи, които използват енергия от газ.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието