Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, пиана

Description

Code

7312.3.3

Description

Производителите на пиана изработват и сглобяват части за пиано в съответствие с определени инструкции или диаграми. Те полират дървения материал, настройват, изпитват и проверяват готовия инструмент.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието