Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

сътрудник, застраховане

Description

Code

4312.4

Description

Сътрудниците по застраховане изпълняват общи канцеларски и административни задължения в застрахователно дружество, друга обслужваща институция, за самоосигуряващ се застрахователен агент/брокер или за държавна институция. Те предлагат помощ и предоставят информация за застраховки на клиентите и управляват документацията на застрахователните договори.

Алтернативен етикет

асистент, застраховане

отчетник, застраховане

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието