Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектор, производство на моторни превозни средства

Description

Code

7543.7.5

Description

Инспекторите по производство на моторни превозни средства използват измервателно и изпитателно оборудване за инспектиране и контрол на производството на моторни превозни средства, за да се гарантират съответствието с техническите и производствените спецификации, качеството и стандартите и разпоредбите за безопасност. Те откриват неизправности и повреди и проверяват ремонтните дейности. Предоставят и подробна документация от инспекциите и препоръчват действия, когато са открити проблеми.

Алтернативен етикет

инспектор, качество на производството на моторни превозни средства

инспектор, сглобяване на моторни превозни средства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието