Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

продавач-консултант

Description

Code

5223.4

Description

Продавач-консултантите осъществяват пряк контакт с клиентите. Те им предоставят общи съвети.

Алтернативен етикет

продавачка-консултантка, станция за зареждане с гориво

продавач-консултант, супермаркет

продавач

продавач-консултант, център за намалени стоки

продавач-консултант, бензиностанция

продавач-консултант, хипермаркет

продавач-консултант, универсален магазин

продавачка-консултантка, аутлет център

старша продавачка-консултантка

продавачка-консултантка, газостанция

стажант продавач-консултант

стажант-продавач

продавачка

продавачка-консултантка, супермаркет

продавачка-консултантка, градински център

продавач-консултант

продавачка-консултантка, универсален магазин

продавачка-консултантка

старши продавач-консултант

продавачка-консултантка, хипермаркет

продавач-консултант, газостанция

стажантка продавачка-консултантка

продавачка-консултантка, център за намалени стоки

продавач-консултант, аутлет център

продавач-консултант, градински център

продавачка-консултантка, бензиностанция

продавач-консултант, станция за зареждане с гориво

стажант-продавачка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието