Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

пожарникар, плавателни съдове и пристанищни инсталации

Description

Code

5411.1.2

Description

Пожарникарите на плавателни съдове и пристанищни инсталации са отговорни за реагиране при извънредни ситуации в случай на избухване на пожар или при други опасни обстоятелства на плавателни съдове и пристанищни инсталации. Те реагират активно за овладяване на пожари и огнища на опасни вещества на плавателни съдове, докове и други морски съоръжения. Те Гарантират, че пристанищната инсталация съответства на разпоредбите за здраве и безопасност. Те също така контролират почистването на обекта и оценяват щетата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието