Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър клиенти

Description

Code

2431.8

Description

Мениджърите, занимаващи се с клиенти, наблюдават преживяванията на клиентите като създават, оценяват и подобряват организациите за взаимодействие с клиенти в индустрията за хотелиерство, отдих или развличане. Те разработват планове за действие, за да оптимизират всички аспекти от преживяванията на клиента. Мениджърите, занимаващи се с клиенти, се стремят да гарантират удовлетворението на клиентите и да увеличат печалбите на дружеството.

Алтернативен етикет

мениджър клиенти

мениджър гости

мениджърка гости

мениджърка клиенти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието