Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител на проучвания за ИКТ/ръководителка на проучвания за ИКТ

Description

Code

1223.2.2.1

Description

Ръководителите на проучвания за ИКТ планират, управляват и наблюдават дейностите по проучванията и оценяват новите тенденции в областта на информационните и комуникационните технологии, за да преценят доколко са приложими. Освен това планират и наблюдават обучението на персонала във връзка с използването на нови технологии и препоръчват начини за прилагането на нови продукти и решения, които ще увеличат максимално ползите за организацията.

Scope note

Includes people performing managerial research activities. Excludes people performing development activities.

Алтернативен етикет

ръководител на проучвания за ИКТ

ръководителка на проучвания за ИКТ

ръководителка по проучвания за ИТ

ръководител по проучвания за ИТ

ръководител по технологични иновации

ръководители на проучвания за ИКТ

ръководителка по технологични иновации

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието