Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, аеродинамика

Description

Code

2144.1.1.1

Description

Инженерите в областта на аеродинамиката извършват аеродинамичен анализ, за да се уверят, че проектите за транспортното оборудване отговарят на изискванията на аеродинамиката и работните характеристики. Те допринасят за проектирането на двигателите и техните компоненти и издават технически доклади за инженерния персонал и клиентите. Те се свързват с други инженерни отдели, за да проверят дали проектите работят както е посочено. Инженерите в областта на аеродинамиката провеждат изпитвания за оценка на приспособимостта на оборудването и материалите. Освен това анализират предложения за оценка на времето за производство и осъществимостта.

Scope note

Includes people working in aircraft designing. Includes people working in the automotive and rolling stock industry.

Алтернативен етикет

инженерка, аеродинамични технологии

инженер, аеродинамични технологии

инженер, динамика на полета на летателните апарати

консултантка, аеродинамично инженерство

инженер, аеродинамика

инженер, изчислителна динамика на флуидите

инженер, аеродинамично проектиране

инженерен експерт, аеродинамични технологии

инженерка, аеродинамика

инженерка, изчислителна динамика на флуидите

инженерка, полетни изпитания

инженерка, аеродинамично проектиране

инженер по аеродинамика

инженер, изчислителна динамика на течностите

инженер, двигатели на самолети и летателни апарати

аеродинамик

инженерка по аеродинамика

специалистка, аеродинамично инженерство

експерт, аеродинамично инженерство

бордна инженерка на полетни тестове

инженерка, динамика на полета на летателните апарати

инженерка, самолетни двигатели

инженерка, аеродинамични изследвания

инженер, аеродинамика и динамика на полета на летателните апарати

инженерна съветничка, аеродинамични технологии

инженер, самолетни двигатели

аеродинамичка

инженер, полетни изпитания

съветничка, аеродинамично инженерство

консултант, аеродинамично инженерство

инженерен специалист, аеродинамични технологии

съветник, аеродинамично инженерство

инженерка, аеродинамика и динамика на полета на летателните апарати

инженерка, изчислителна хидродинамика

инженерна специалистка, аеродинамични технологии

инженер, изпитвания в аеродинамична тръба

инженер-изпитател, аеродинамика

инженер, изчислителна хидродинамика

специалист, аеродинамично инженерство

инженерен съветник, аеродинамични технологии

инженер, аеродинамични изследвания

инженерка-изпитателка, аеродинамика

инженерка, изпитвания в аеродинамична тръба

борден инженер на полетни тестове

инженерна консултантка, аеродинамични технологии

инженерка, двигатели на самолети и летателни апарати

инженер, аеродинамични характеристики

инженерка, изчислителна динамика на течностите

инженерка, аеродинамични характеристики

инженерен консултант, аеродинамични технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието