Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор, дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

Description

Code

1349.7

Description

Директорите на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” наблюдават противопожарната служба. Те координират дейността на службата и надзирават и ръководят служителите на пожарната и спасителния екип по време на противопожарните и спасителните дейности, за да гарантират безопасността на персонала и ограничаването на рисковете. Изпълняват административни задачи, за да осигурят поддържането на записи, и прилагат политики за подобряване на дейността на отдела.

Алтернативен етикет

началник, дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието